Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Orta Doğu'ya Dair Tartışma

Şilili yoldaşın mektubunun ve Nahuel Moreno'nun cevabının çevirisinde Uluslararası Postacı dergisinin 1982 Eylül tarihli Yıl 1, 8 numaralı sayısında yayımlanan İspanyolca orjinal versiyonları baz alınmıştır.
Şilili Bir Yoldaşın Mektubu Sevgili Yoldaşlar, Bu mektubun amacı, Filistin’e dair savunduğumuz çizgi hakkında açıklama rica etmektir. İç Bülten’in 11 numaralı ve Uluslararası Postacı’nın 7 numaralı sayılarını kendimize temel olarak alıyoruz. Tereddütlerimizi çok özet şekilde şöyle sıralayabiliriz:
1.Burjuva bir slogan olan “laik, demokratik ve ırkçı olmayan Filistin” sloganını neden merkezi slogan olarak yükseltiyoruz? Neden Filistin’de burjuva bir devletin inşasından yana taraftarız? Bu sloganı, siyonizme ve emperyalizme karşı mücadele içinde bu özelliklerde bir devlet ortaya çıkarsa onu destekleyeceğimiz şeklinde anlıyorsak da bizim için konu tam olarak net değil çünkü bugün bu slogana kendi sloganımız olarak sahip çıkıyoruz.
2.Bu sloganla tam da Stalinizm ve küçük burjuvazi karş…
En son yayınlar

Nahuel Moreno - Parti ve Devrim

Nahuel Moreno: Parti ve Devrim
Kitabı okuyabilmek için gerekli programı indirmek için tıklayınız.

Nahuel Moreno - Proletaryanın Devrimci Diktatörlüğü

Nahuel Moreno:  Proletaryanın Devrimci Diktatörlüğü
Kitabı okuyabilmek için gerekli programı indirmek için tıklayınız.

Nahuel Moreno ve Devrimci Parti

Alicia Sagra 16 Şubat 2006 Ocak ayının 25’i Uluslararası İşçi Birliği – Dördüncü Enternasyonal UIB-DE’nin, Arjantin’deki Sosyalist İşçi Partisi PST’nin ve eski Sosyalizme Doğru Hareket partisi MAS’ın kurucusu ve de başlıca önderi olan Nahuel Moreno’nun ölüm yıldönümüne işaret etmektedir. Ona olan hürmetimizi Moreno'nun, tam da bugün hem de geçmişte onun tilmizi olan ve de hala öyle olduğunu iddia edenler de dâhil olmak üzere pek çokları tarafından tartışma konusu edilen, devrimci parti tanımlamalarına dönerek göstermek istiyoruz. 1982 tarihli UIB-DE’nin Kuruluş Tezleri şöyle demektedir: “Bugün insan uygarlığının karşı karşıya olduğu en acil ve en derin ihtiyaç sosyalist dünya devrimidir. Her geçen gün daha güç bir şekilde sahip olabildiğimiz gündelik en temel ihtiyaçlarımız - bir iş, aş ve ev sahibi olabilmekten özgürlüklere ulaşabilmemize dek- bu durumu özetlemektedir. Politik hattımız, ne bir ütopya ne de arzuların bir ifadesi değildir. Tümüyle maddi ve objektif bir duruma daya…

Nahuel Moreno ile Söyleşi

Aşağıdaki metin Nahuel Moreno (1924-87) yoldaş ile ölümünden bir yıl kadar önce yapılmış uzunca bir söyleşidir (Discussions avec Moreno). Uluslararası İşçi Birliği-Dördüncü Enternasyonal ile Arjantin’deki MAS’ın (Sosyalizme Doğru Hareket) kurucusu olan Moreno, devrimci Marksizmin, Ortodoks Troçkizmin, Troçki sonrası önde gelen liderlerinden biridir. Söyleşinin “Dünya Partisi” üzerine olan bölümü Sınıf Bilinci dergisinin Aralık 1988 tarihli 3. sayısında, “Devrimci Parti” üzerine olan bölümü Enternasyonal Bülten’in Mayıs 1992 tarihli 2. sayısında ve “Militanlık ve Günlük Yaşam” üzerine olan bölümü ise Enternasyonal Bülten’in Kasım 1992 tarihli 3. sayısında yayımlanmıştı. Büyük usta Moreno’yu sevgiyle anıyoruz.
 DÜNYA PARTİSİ ÜZERİNE -Politik yaşamının en önemli bölümünü devrimci bir dünya örgütünü inşa etme yolunda harcadığın yoğun çabalarla geçirdin... -Bugüne kadar sürdürmüş olduğum militan politik yaşamımın büyük bir bölümü bir dünya partisinin oluşturulmasına yönelikti, yaşamımın geri…